top of page

KAKO VEŠ KDAJ SI TANGO JUNKIE?

-plesal si z enim velikih in preživel,
: -imaš majèko s tango motivom in jo stalno nosiš v javnosti,
: -ugotoviš, da se te vsi drugi izogibajo,
: -tvoj opis tanga prehaja od fanatiènega opisovanja do saj itak tega nebi razumeli...,
: -prijatelji tajno naèrtujejo tvojo ugrabitev, da bi te v enem tednu reprogamirali v normalno stanje,
: -veš kdo je Carlos Gardel,
: -nehaš govoriti oprosti ampak kar odtangiraš iz težav, ki si jih povzroèil,
: -imaš plesne èevlje za tango stalno v avtu,
: -posveèaš neprimerno veè pozornosti pouku španšèine,
: -si prodaš vse moteèe pohištvo, da lahko doma vadil tango,
: -ne greš nikoli ven brez mentolnih èigumijev,
: -si prešel obdobje velikih tango prepirov s svojim partnerjem,
: -poslušaš tango glasbo tudi, ko nisi na vaji ali v milongi,
: -tudi, ko ne plešeš, ves èas tišèiš skupaj kolena in gležnje,
: -planiraš vse svoje prostoèasne aktivnosti in obveze tako, da ne ovirajo tvojih tango aktivnosti,
: -tvoja garderoba je prevladujoèe èrna,
: -ocho (osem) je veè kot le številka,
: s fantazijo planiraš potovanje v Argentino,
: -se odreèeš pomembnih dejanj, èe te vplivajo na tvoje tango obveze,
: -svet vidiš v luèi tistih, ki tangirajo in nesreènih duš, ki to na žalost ne,
: -zelo se moraš truditi za vzdrževanje netango prijateljstev(èe ti jih je še kaj ostalo), 
: -postal si sposoben preusmeriti vsak pogovor na tango v roku dveh minut,
: -ne prirejaš veè žurov doma in obiskuješ še le milonge,
: -se pogledaš v ogledalo in podzavestno pogledaš v svoje noge,
: -že poznaš veèini nepoznane tango kotièke na policah vseh prodajaln CD-jev 
: -pred vsakim potovanjem preverjaš tango dogodke v podroèju kamor potuješ,
: -plešeš tango dovolj dolgo, da prideš do spoznanja , da ga lahko poenostaviš,
: -pri prerivanju skozi gneèo izvajaš tango gibanje,
: -tvoje uho ugotavlja možnosti za tango ples v vsaki glasbi, ki jo trenutno poslušaš,
: -zapomneš se prvega s katerim si zaplesal in zaèutil pravi tango,
: -na vse žure in tudi poroèno slavje prineseš s seboj svoj tango CD in si s tem zagotoviš možnost predvajanja tvoje glasbene želje,
: -tango je zmanjšal, èe že ne unièil željo in veselje do vseh ostalih plesov,
: -postajaš ponoènjaški,
: -plesal si z enim velikih in preživel,
: -imaš majèko s tango motivom in jo stalno nosiš v javnosti,
: -ugotoviš, da se te vsi drugi izogibajo,
: -tvoj opis tanga prehaja od fanatiènega opisovanja do saj itak tega nebi razumeli...,
: -prijatelji tajno naèrtujejo tvojo ugrabitev, da bi te v enem tednu reprogamirali v normalno stanje,
: -veš kdo je Carlos Gardel,
: -nehaš govoriti oprosti ampak kar odtangiraš iz težav, ki si jih povzroèil,
: -imaš plesne èevlje za tango stalno v avtu,
: -posveèaš neprimerno veè pozornosti pouku španšèine,
: -si prodaš vse moteèe pohištvo, da lahko doma vadil tango,
: -ne greš nikoli ven brez mentolnih èigumijev,
: -si prešel obdobje velikih tango prepirov s svojim partnerjem,
: -poslušaš tango glasbo tudi, ko nisi na vaji ali v milongi,
: -tudi, ko ne plešeš, ves èas tišèiš skupaj kolena in gležnje,
: -planiraš vse svoje prostoèasne aktivnosti in obveze tako, da ne ovirajo tvojih tango aktivnosti,
: -tvoja garderoba je prevladujoèe èrna,
: -ocho (osem) je veè kot le številka,
: s fantazijo planiraš potovanje v Argentino,
: -se odreèeš pomembnih dejanj, èe te vplivajo na tvoje tango obveze,
: -svet vidiš v luèi tistih, ki tangirajo in nesreènih duš, ki to na žalost ne,
: -zelo se moraš truditi za vzdrževanje netango prijateljstev(èe ti jih je še kaj ostalo), 
: -postal si sposoben preusmeriti vsak pogovor na tango v roku dveh minut,
: -ne prirejaš veè žurov doma in obiskuješ še le milonge,
: -se pogledaš v ogledalo in podzavestno pogledaš v svoje noge,
: -že poznaš veèini nepoznane tango kotièke na policah vseh prodajaln CD-jev 
: -pred vsakim potovanjem preverjaš tango dogodke v podroèju kamor potuješ,
: -plešeš tango dovolj dolgo, da prideš do spoznanja , da ga lahko poenostaviš,
: -pri prerivanju skozi gneèo izvajaš tango gibanje,
: -tvoje uho ugotavlja možnosti za tango ples v vsaki glasbi, ki jo trenutno poslušaš,
: -zapomneš se prvega s katerim si zaplesal in zaèutil pravi tango,
: -na vse žure in tudi poroèno slavje prineseš s seboj svoj tango CD in si s tem zagotoviš možnost predvajanja tvoje glasbene želje,
: -tango je zmanjšal, èe že ne unièil željo in veselje do vseh ostalih plesov,
: -postajaš ponoènjaški,
: -prijatelji dodajajo pri predstavitvi k tvojemu imenu predimek Tango,
: -razvil si podzavestni obrambni mehanizem obrambe pred poškodbami nog,
: -v mislih stalno plešeš tango,
: -zanimaš se za zgodbe tistih, ki so plesali tango v drugih deželah,
: -ena najbolj vznemirljivih stvari je ples tanga s popolnim tujcem,
: -znan si po tem, da poješ v uho partnerja s katerim plešeš,
: -tvoja najljubša barva je tango èrna,
: -prijatelji in družina te že avtomatièno obdarujejo le s tango darili,
: -poznan si po tem, da po veè urah tanga pozabiš kje si parkiral avto,
: -med plesom se ne bojiš veè trenutkov "kaj zdaj",
: -tvojim plesnim èevljem se vidi, da jih dosti uporabljaš,
: -ne moreš se zadržati, da ne bi zaplesal nekaj tango korakov, èim stopiš na kos parketa,
: -ugotavljaš, da namesto rokovanja uporabljaš nožni dotik,
: -dosegel si nivo , ko tvoj ples res izraža tvoje obèutke,
: -ni dvoma o tem, da boš vedno delal na izboljšavah tvojega tanga,
: -pri èakanju v gosti vrsti siliš naprej z ganèenjem vseh ob tebi , 
: -tvoja goreènost je neprimerno veèja kot v predtango dneh, 
: -tvoji predtango dnevi postajajo vse manj pomembni,
: -kakšni so že bili predtango dnevi?
: -preprosto moraš plesati tango.Neizogibno, Moraš plesati tango.
: -...................................................

 

bottom of page