top of page

 

TANGO TERMINOLOGIJA

Terminologija, ki se v tango ambientih v BA in celem svetu uporablja. Nekateri termini se pogosto uporabljajo, drugi manj, vendar jih je dobro čimbolj poznati.
V Buenos Airesu (BA) so izgovorjave nekaterih črk ali zlogov približno:
ll in y kot ž !!(v španščini pa kot  j !!),
qu kot k,
z kot s,
j kot h.

Abrazo-ang. embrace,objem(tesen objem)-plesna drža.
Adelante-naprej.
Adorno-okrasek(kot Firulete).
Al costado-nastran.
Amague-dodatek pred korakom(Cuatro).
Apilado stil-milonguero stil.
Arrabal-zlogasna,nevarna èetrt(v mestu)-arrabalero-èlovek iz take èetrti.
Arrastre-povleci(Barrida).
Arrepentida-koraki, ki omogoèajo spremembo gibanja(npr. pred udarom z drugim parom).
Atras-nazaj.
Bailar-plesati.
Bailarin-profesionalni plesalec.
Bailongo-v Lunfardu(glej naprej) plesni prostor-milonga.
Balanceo-moèna zaustavitev-npr Cadencia.
Baldosa-kvadratni osnovni korak(6 korakov)-imenovan po starih plesišèih kjer so bile na tleh kvadratne črno bele plošče.
Barrida-pomik svoje in partnerjeve noge po dotiku (Arrastre in Llevada).
Barrio-okraj,območje(Barrio de tango...).
Basico-osnovni(korak).
Boleo-(izgovorjava včasih tudi Voleo)iz besede bolear-vreči-lahko je nizek ali visok.
Brazos-roke.
Cabeceo-iz Cabeza-glava-tehnika povabila na ples s pogledom(tipična za BA)-potrditev ,tudi Codigos.
Cadena-veriga-hitra izvedba povezanih korakov in izmenjav položajev...
Cadencia-korak s spremembo smeri,prenos teže na nogo npr. naprej levo in nazaj,tudi korak pred zaèetkom plesa za sinhronizacijo plesalcev.
Calecita-"ringišpil"-ženska prekrižana na eni nogi in moški jo vrti s svojim korakanjem okoli nje.
Caminada-plesna hoja(sprehod).
Cangrejo-rakovica-izmenièno korak,sekada,...
Canyengue-zelo star stil tanga-1900 do 1940.Podoben današnji milongi.Plesal se je v 2/4 dokaj hitrem taktu,tesna plesna drža,plesal se je v Arrabalih(?poglej nazaj),beseda ima veè pomenov v povezavi z omenjenim okoljem.
Caricias-drs-božanje partnerja z nogo ali stopalom(Adorno,Firulete,Lustrada).
Carpa-šotor-plesalec postavi plesalko na eno nogo(kot pri Caleciti), se umakne in jo poševno nasloni v svoj bok
Castigada-castigo-kaznovati-pred izvedbo koraka ali figure okrasek izveden na partnerjevi nogi v gibu(brez teže)-npr. "bicikel",vrsta Adorna.
Chiche-mali ornamenti izvedeni s stopalom brez teže okoli noge s težo v ritmu(kot Adorno,Firulete).
Club style-Milonguero stil,
Codigos-kode obnašanja(pri povabilu plesalca),Cabeceo.
Compadre-odgovoren, hraber, èastni, lepo obleèen moški z dobrim obnašanjem, delavskega izvora, Macho...
Compadrito-baraba,zvodnik,ulièni lopov,....oni so izumili tango.
Compas-udarec, glasbeni udarec-poudarek v taktu.
Confiteria Bailable-lokal, bar, "kafič" kjer se lahko tudi pleše in srečuje.
Confiteria stil-Milonguero stil.
Corrida-kratko sosledje hitrih korakov.
Corrida garabito-milonga korak(oba vmes levo-m.,skupaj,itd.).
Corte-odrezati-v tangu sinkopiranje ali zadržanje pozicije, blokada, ...
Cortina-zavesa-glasba razlièna od tanga med tandami v Milongah.
Cruzada-križanje-noga pred ali za drugo(5. korak pri 8 koraènem osnovni kombinaciji-koraku).
Cuadrado-kvadrat-v glavnem pri Milongi plesu(6 koraèni osnovni korak)-(Baldosa).
Cuatro-štiri-plesalka izvede ta okrasek z nogo v obliki 4, ko se ji zdi(in je možno)z dvigom kolena ob nogi s težo pred ali po sekadi, ganèu,...
Cucharita-dvig plesalkine noge-stopala(npr. pri ochotih nazaj).
Cuerpo-telo.
Cunita-zibanje-ritmično pozibavanje s prenosom teže na zadnjo in sprednjo nogo.Uporabno tudi za spremembo smeri.
Derecho-pokončno-drža.
Dibujo-risanje-pencil (Lapiz,Firulete,Rulo).
Eje-(izg. e he)- os.
Elevadas-plesanje s stalnim dvigom nog.Tako se je plesalo, ko ni bilo plesnih in ravnih površin (na slabih cestah , zemlji,...).
Enganche-zahakljanje(he he...)"ogančenje".
Enrosque-spirala,torzija-v vitici plesalec izvede vrtenje na nogi s težo, noga brez teže se ovije okoli nje.
Entrada-vstop-plesalec stopi med nogi plesalke brez pomika njenih nog.
Espejo-ogledalo-izvedba simetriènih korakov-oba izvajata npr. ocho naprej ali nazaj.
Fanfarron-ritmièno tapkanje s podplatom za okras (Golpecitos).
Firulete-okrasek-plesalec ga dodaja k plesu zaradi boljše interpretacije in iz užitka-Adorno-Lapiz.
Freno-zaustaviti in zadržati.
Gancho-hakelj,kavelj-hiter vstop z zahakljanjem okoli partnerjeve noge.
Giro-obrat.
Golpecitos-kot Fanfaron.
Golpes-udarec-hiter udarec s špico zadnje noge ob tla.Ob tem so kolena skupaj.
Grelas-Lunfardo izraz za žensko-Mina.
Guapo- kot Compadre.
Habanera-korak v stran in skupaj-ime afrokubanskega plesa iz 19. stoletja, ki je tudi prispeval k tangu.
Hamaca-kot Cunita.
Junta-združiti-(stopala, kolena).
Lapiz-svinènik-pencil-okrasek z obratom ali brez z izvedbo kroga po tleh z nogo brez teže (Dibujo,Firulete,Rulo).
Lento-poèasi-poèasen ples.
Liso-gladek-italijansko Liscio-nekdanji izraz za salonski tango.
Llevada-prevažati,prenesti-prenos plesalkine noge z nartom ali stegnom v drugo pozicijo.
Lunfardo-jezik pristaniškega predela BA.
Lustrada-poliranje-božanje moške noge z nartom-lahko izvaja plesalka na plesalcu ali plesalec na sebi-nikoli na plesalki.
Marcar-voditi.
Milonga-se lahko nanaša na ples Milongo z 2/4 taktom ali na ples predhoden tangu ali na prostor kjer se pleše tango ali na organizirano tango plesno prireditev.
Milonguero ali Milonguera-oznaka za osebo, ki je fanatièno predana tangu, med tango plesalci oznaka za tistega, ki vrhunsko obvlada tango in ga pooseblja.
Milonguero stil-oznaka ,ki so jo izmislili najprej Evropejci in Severnoamerièani za stil, ki se pleše v lokalih z gneèo, ko je drža z medsebojnim naslonom tesna v zgornjem delu teles(vendar brez medsebojnega obešanja!).I izvajajo se v glavnem enostavni obrati ter hoja-nanaša se na stile Confiteria,Club,Apilado,....
Mina-Lunfardo za žensko-tudi Grelas,paicas,pebeta.
Mira!-pazi,poglej.
Molinete-mlin,kolo-vitica(iz vinske trte).
Mordida-ugriz,sendviè-uklešèenje, partnerjevega stopala ali noge med svoji stopali ali nogi, - tudi Sandwiche,Sanguchito.
Ocho-osem-križno kroženje v oliki številke 8.En najstarejših korakov v tangu skupaj s Caminado.Potreben je bil , ko se je plesalo na prašnih tleh, saj so imele plesalke dolga krila.Kvaliteto obrata se je ugotavljalo po sledovih v tleh-8.
Ocho cortado-odrezani Ocho-zaustavljeni Ocho in pognan v nasprotno smer, se izvaja tudi v vitici.Koristen tudi za preprećevanje trkov med plesom.
Ocho defrente-Ocho naprej.
Ocho para atras-Ocho nazaj.
Orillero-periferičen ,predmesten.
Orillero stil-predmestni stil kjer se izvajajo hitri sinkopirani in tudi poskoèni koraki-Seguidillas.
Orquestra-večji ansambel-orkester-"orquestra tipica" se nanaša na stare tango orkestre.V tangu so se vedno imenovali po vodilni osebnosti(orc. Juan D`Arienzo,orc. Tanturi, orc. Osvaldo Pugliese,...).
Otra vez-ponovi (uffa....).
Palanca-vzvod-spretna in neopazna pomoè plesalki pri izvedbi visokih skokov pri "odrskem"- stage tangu.
Parada-ustavitev-pri Ochotih in vitici zaustavitev plesalke s strani plesalca.Izvede se vedno tako, da plesalka obstane v težišèu, svoji osi, pripravljena za sledeèi gib, korak.
Pasada-prestop-plesalka prestopi nogo plesalca s katero jo je zaustavil.
Paso-korak.
Patada-brc-kick.
Pausa-pavza-postanek-za udarec takta ali dva (Titubeo).
Picados-udarec s peto ob tla pred izvedbo naslednjega koraka.
Pie-stopalo.
Pierna-noga.
Pinta-izgled-vse kar nas okarakterizira-obleka,drža,obnašanje,izraz,govor,...
Pista-plesišče.
Planchadoras-eh, ja...-ženska, ki sedi v milongi cel večer ne, da bi bila povabljena(tudi za to imajo izraz!).
Planeo-vrtenje(okoli teèaja)-pivot-vrtenje na eni nogi medtem, ko druga potuje nazaj v krogu ob tleh.
Porteno-prebivalec pristaniškega dela BA.
Postura-drža-prava je pokonèna in elegantna s sprošèenimi rameni in vedno nad boki , s težišèem pomaknjenim malo naprej na prste.
Practica-izplesavanje.
Quartas-poze-ponavadi na koncu plesa.Se ne izvajajo pri milonguero stilu.
Quebrada-zlom,prelom-ženski položaj pri križanju ali moški v spirali z rameni obratno kot z boki in skrčeno nogo s težo.
Rabona-hoja s križnim sinkopiranim korakom naprej ali nazaj.
Resolucion-zaključek- pri 8 koraènem osnovnem koraku-6,7,8.
Ritmo-ritem.Vključuje udarce in ostale elemente, ki definirajo ples.
Rodillas-kolena.
Rulo-starejši izraz za Lapiz.
Sacada-premik noge partnerja z vstopom med nogi in prenosom teže na to nogo.S tem soplesalcu premaknemo nogo(Desplazamento).
Salida-izhod-prvi -osnovni korak pri tangu-izhaja iz "Salimos a bailar?"-greva plesat?
Salida de gato-korak iz zaèetka osnovnega s sestopom v stran za izvedbo plesalkinih Ochotov nazaj.
Saltito-majhen skok.
Seguir-slediti.
Sentada-posedeti-korak pri katerem plesalka sede ali daje vtis , da sede (ali celo stopi,poklekne) na plesalèevo nogo-med plesom ali kot konèna figura.
Syncopation-sinkopiranje-ples v ritmičnem protiudarcu(med ritmičnimi udarci v taktu).
Tanda-sosledje treh do petih skladb istega stila, èe že ne istega izvajalca.Klasièno se tudi za vsako tando izvaja Cortina, kar omogoèa povabilo na ples.Navada je, da se tanda odpleše z istim partnerjem do konca.Razen, v primeru, ko je plesalec grob ali neugoden za plesalko.Ta ga lahko zapusti z zahvalo (da vedeti, da noèe veè plesati z njim).
Tango de salon-elegantni družabni tango, ki se pleše v salonih.Tipièni elegantni, poèasni, gladki in natanèni gibi ter malo bolj odprta drža ob izvajanju osnovnih figur (sekade,boleo,obrati).
Tango fantasia -moderni tango-stage-hibrid tanga z uplivom veè plesov in celo gimnastike.To je ples, ki se izvaja na nastopih-tango show-ih in ga veèina nepoznavalcev vidi.Vgrajuje vse tango korake z dodatkom koreografij, ki jih dodajajo ali si jih izmišljajo moderni koreografi tanga.V milongah se ga ob drugih plesalcih ne izvaja zaradi motenja njihovega plesa.
Tango liso-gladek tango-v bistvu Tango de salon-izvajajo se le osnovne figure(brez boleosov,ganchov,sekad,...).
Tanguero-se nanaša na vsakega, ki je očaran(začaran) in resno prevzet z vsem kar je v zvezi s tangom (ni nujno, da je plesalec!).
Tijera-škarje-prekrižni/strižni korak.
Titubeo-postanek (Pausa).
Trabada-Cruzada.
Traspie-križni sinkopirani korak-v dveh glasbenih udarcih trojni korak(Rabona).
Vals-argentinski valček-Vals Criolo,Vals Cruzado -eden najlepših plesov z eno najbolj plesnih glasb kar jih obstaja.
Vareador-kdor v milongi brez uspeha vsevprek osvaja - jahač, ki nikoli ne jaha.
Ven y Va-pridi n pojdi -sem in tja.
Viborita y viper-kačji korak-plesalec izvede sekado z desno nogo in premekne plesalki najprej levo nato desno nogo.
Yumba-poudarjena, dramatična izvedba glasbe pri srednjem ali celo počasnem ritmu.Tipično za orkester Osvalda Pugliesa.
Zapazato-udar čevlja ob svoj čevelj.
Zarandeo-plesni poudarek glasbe s hitrim in energiènim korakom. 


Prevedel in kriv za napake Lucio Gobbo

V splošno korist sporoči pripombe , hvala...

 

bottom of page